Praha, Česká republika

420 775 216 216

420 773 162 174

odjezd do «0», množnost práce v ručním režimu, v režimu předběžné volby a také v automatickém režimu podle řídicího programu (podobně ČPŘ )
Stroje dovolují opracování ocele, litiny vertikálně upevněnými frézy v automatických a poloautomatických cyklech, jmenovitě jak kyvadlové frézovaní, frézování se zrychleným přeskokem, frézování podle pravoúhlého cyklu ve třech rovinách.
Universální konzolová frézka výroby OAS «Stanko-Gomel» dovoluje frézovat polotovary z ocele a litiny jak vertikálním vřetenem, tak i horizontálním vřetenem.
Stroje dovolují opracovávat polotovary z ocele a litiny automatickými cykly vodorovně upevněnými frézy a kotoučovými frézy upevněnými v trnu.