Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/www.stankoinvest.cz/www/libraries/cms/application/cms.php on line 460
Universální konzolová frézka FU350MRApUG, FU450MRApUG

Praha, Česká republika

420 775 216 216

420 773 162 174

Universální konzolová frézka modelu FU350MRApUG-03, FU450MRApUG (analogy, vyráběné v SSSR-6T82Sh, 6T83Sh).

Universální konzolová frézka výroby OAS «Stanko-Gomel» dovoluje frézovat polotovary z ocele a litiny jak vertikálním vřetenem, tak i horizontálním vřetenem.

U strojů této série vertikální hlavice vřetena se otáčí v obou směrech o 45˚, co dovoluje rozšířit funkčnost zařízení.

Stroje mají dobrou povést jak pro malosériovou, tak i pro hromadnou výrobu.

Udělat objednávku


Hlavní předností universální konzolové frézky modelu FU350MRApUG-03, FU450MRApUG:

  • existence horizontálního a vertikálního vřetena. Dva vřetena dovolují rozšířit funkční možností stroje jak ve výrobě nářadí, tak i malosériové výrobě;
  • jednoduchost řízení;
  • nenáročnost provozu;
  • pevnost konstrukce; zvýšená provozní odolnost superpozice vedení;
  • maximální zatížení stolu 1000 - 1500 kg, dovolující opracovávat velkorozměrné polotovary;
  • existence mechanismu snížení konzoly eliminuje možnost dotyku nářadí opracovaného povrchu během zpětného zrychleného pohybu stolu;
  • existence mechanismu upnutí stolu při souběžném posuvu v podélné souřadnici zabezpečuje potřebnou pevnost a eliminuje vibrace;
  • instalované kuličkové ložiska dovolují dosáhnout velké přesnosti přemístění, co dovoluje nám instalovat na stroje systémy účelové číselné indikace a systém programového řízení.

Technické charakteristiky:

Model analogu, vyráběného vSNS FU350MRApUG-03 FU450MRApUG

Pracovní povrch stolu, mm
* speciální splnění

6Т82Sh GF3203
Pracovní povrch stolu, mm

315х1250
375х1600*

400х1600
450х1800*

Zatížení stolu, kg 315х1250 400х1600
Podélné přemístění stolu, mm 1000 1500
Otačení stolu vobou směrech, stupně 850 1120
Příčné přemístění křížového suportu, mm 45 45
Vertikální přemístění konzoly, mm 270 345
Ruční podélné přemístění brzdicí opěry, mm 500 630
Výkonnost hlavního pohonu, kWt -- 500
Maximální krouticí moment na hřídele, Нм 5.5 11
Kužel nářadí 925 1850
Průměr předního ložiska, mm ISO-50 ISO-50
Maximální průměr frézovací hlavice, mm 110 110
Přemístění pinoly, mm 250 315
Uhel otáčení vobou směrech, stupňů -- --
Množství posunu -- --
Rozmezí frekvence otáčení, otáček/min 18 18
Frézové vřeteno příkon, kWt 28…1400 28…1400
Přizpůsobení ApUG frekvence otáčení, otáček/min 3 11
Podélné a příčné posuvy, mm/min 56…2500 28…1400
Vertikální posuvy, mm/min 16…800 16…800
Výkonnost pohonu posuvů, kWt 5…250 5…250
Zrychlený pohyb, podél a napříč, mm/min 1.5 2.2
Zrychlený vertikální pohyb, mm/min 3150 3150
Celková spotřeba, kWt 1000 1000