Praha, Česká republika

420 775 216 216

420 773 162 174

Poloautomat s číselným programovým řízením ОШ-600ФЗ určen pro hrubovací a dokončovací broušení rozvodových vaček hřídele s konvexním profilem, a také pro opracování polotovarů podobného druhu s upevněním v centru nebo v sklíčidlu a broušení vnějších cylindrických a kuželových povrchů hladkých a stupňových výrobků.

Vytváření formy profilu vačku uskutečňuje se softwarem, a změna velikostí profilu vačky změnou programu systému číselného programového řízení.

Udělat objednávku


Technické charakteristiky

Název parametru Hodnota
OSH-600F3 OSH -600Ф3.1
Limitní rozměry opracovaného povrchu: průměr х délka, mm 10...300x870 10...330x1450
Maximální hodnota zvednutí broušené vačky, mm 145
Maximální hmotnost instalovaného polotovaru, kg 25 75

Rychlost instalovaných přemístění, m/min:
- brusného vřeteníku (podélná, (příčná)
- mechanismu stálého orovnávání

5
0,8

Výkonnost pohonu hlavního pohybu, kWt 15
Velikost brousicího kotouče, instalovaného na stroji: Dxdxh, mm 500х203х25

350…500х127,
203х30…80

Obrysové rozměry stroje spřídavným zařízením: délka х šířka х výška, mm 4440х3800х2460 5550х3750х1820
Hmotnost, kg 6400 7200