Praha, Česká republika

420 775 216 216

420 773 162 174

Poloautomat určen pro konečné broušení jak plochých povrchů, tak i profilů, představujících kombinace odřezků, přímek, oblouků, okruhů a jiných přesně zadaných křivek v pravoúhlém systému souřadnic.

Profilování brousicího kotouče uskutečňuje se pomocí otáčejícího se diamantového válce, instalovaného na stolu cestou přemístění brousicího vřetena podle souřadnic Y a Z.

Udělat objednávkuZvláštností konstrukce:

  • Pevná konstrukce rámu křížového suportu, sloupce, stolu a brousícího vřetena.
  • Přemístění pracovních orgánů podle souřadnic Y a Z pomoci precizních bez vůle kuličkových valivých párů
  • Lineární a kruhová interpolace podle souřadnic Y a Z
  • Přemístění stolu (souřadnice X) od hydraulického válce.
  • Automatické mazání vedení.
  • Systém číslového softwarového řízení SINUMERIK 802 C/802D/810D.
  • Zpětná vazba pomocí foto impulzních měničů společnosti HEIDENHAIN.

Technické charakteristiky

Název parametru Hodnota
Třida přesností stroje podle GOST 8-82 V
Velikost zrcadla stolu (BxL), mm 400х800

Parametry přesností, maximálně dosažitelné na vzorku výrobku:
- velikost vzorku výrobku, mm
- rovinnost, mkm
- rovnoběžnost, mkm
- drsnost povrchu, opracovaného obvodem kotouče, Ra

500х150х120

4

5

0,16

Limity pracovních posuvů:
- podélné přemístění stolu (osa Х), m/min
- vertikální přemístění brousicího vřetena (osa Z), mm/chod
- příčné přemístění (osa Y), mm/chod

2…25

0,001…0,3

0,3…20

Maximální velikostí opracovaných povrchů, mm
- délka
- šířka

810
445

Maximální hmotnost instalovaného polotovaru (společně spříslušenstvím a elektromagnetickou deskou) 400
Řízené množství souřadnic 3
Největší vzdálenost od zrcadla stolu do osy vřetena, mm 650
Velikost brousicího kotouče (DxHxd), mm 400х80х127
Výkonnost hlavního pohonu, kWt 5,5

Obrysové rozměry,mm:

-délka

–šířka

-výška

3220

3100

2140

Hmotnost, kg 3600