Praha, Česká republika

420 775 216 216

420 773 162 174

Systém programového precizního řízení dovoluje:

  • odjezd do «0», množnost práce v ručním režimu, v režimu předběžné volby a také v automatickém režimu podle řídicího programu (podobně ČPŘ );
  • v ručním režimu existuje možnost použití elektronického kolečka;
  • programování v standardních G- a M-kódech, programování cyklů pro opakované části programu, opouštění záběrů, funkce volby pomocných program (podobně ČPŘ );
  • korekce a vytváření řídicích program možné jak na řídicím panelu operátoru, tak i na osobním počítači: program se zadává pomoci počítače přes následovný interface RS-232;
  • existuje možnost zmenšení vůle;
  • určená možnost korekce podle poloměru a délky nářadí, přemístění pracovního systému souřadnic (od nuly stroje do nuly polotovaru);
  • vykonání klínových a frézovacích operací v automatickém režimu, včetně rozdělení.

Udělat objednávku


Elektrická automatika vytvořena na základě kontroléru LIR 581.

Přemístění podle každé osy uskutečňuji se následovně od jednoho motoru, přepnutí kinematiky se uskutečňuji automatický, indikace polohy na obrazovce každé osy; použité snímače polohy: optické lineární měniče motorů přemístění.

Možnost dodání systému PPU pro vertikální, horizontální, široce universální frézky modelů FSS350MR, FW450MR,FW350MR,FU450MRApUG.

Technické charakteristiky

Pracovní povrch stolu: 315х1250, 400х1600, 450х1800 mm
Zatížení stolu: 1000, 1500 kg
Pohyb stolu:

Podélný 850 nebo 1120 мм
příčný 270, 345 mm
vertikální 350, 400, 630 mm

Výkonnost hlavního pohonu: 5,5, 11, 15 kW
Rychlost otáčení vřetena: 28-1400, 56-2240 otáček/min
Rychlost posuvu programuje se:

od 0 do 3400 mm/min pro osy X, Y;
do 1600 mm/min po Z

Přesnost polohování: do 0,025 mm
Maximální množství: program – 20, pomocných program – 50