Praha, Česká republika

420 775 216 216

420 773 162 174

Modely vertikální konzolové frézky FSS350MR, FSS450MR (analogy, vyráběné v SSSR- 6Т12, 6Т13).

Stroje dovolují opracování ocele, litiny vertikálně upevněnými frézy v automatických a poloautomatických cyklech, jmenovitě jak kyvadlové frézovaní, frézování se zrychleným přeskokem, frézování podle pravoúhlého cyklu ve třech rovinách.

Hlavními předností těchto frézek jsou: jednoduchost řízení, nenáročnost během provozu, pevnost konstrukce, zvýšená odolnost proti opotřebení superpozice vedení, maximální zatížení stolu do1500 kg, co dovoluje opracovávat velké polotovary; existence mechanismu snížení konzoly eliminuje dotyk nářadí opracovaného povrchu při zpětném zrychleném pohybu stolu; existence mechanismu upnutí stolu při souběžném posuvu v podélné souřadnici zabezpečuje vyžadovanou pevnost a eliminuje vibrace; instalované parametry dovolují dosáhnout vysokou přesnost přemístění, co dovoluje instalovat tyto systémy na stroje.

Udělat objednávku


V strojích této série vřetenová hlavice se otáčí v obou směrech o 45˚, co dovoluje rozšířit funkčnost zařízení.

Stroje mají dobrou povést jak malosériové, tak i v hromadné výrobě.

Jestli mate zájem o tyto frézky, můžete podrobně se seznámit s technickými charakteristiky v uvedené tabulce.

Technické charakteristiky

Model stroje FSS350MR FSS450MR
Model analogu, vyráběného vSNS 6Т12 6Т13

Pracovní povrch stolu, mm
* zvláštní objednávka

315х1250
375х1600*

400х1600
450х1800*

Pracovní povrch stolu, mm 315х1250 400х1600
Zatížení stolu, kg 1000 1500
Podélní přemístění stolu, mm 850 1120
Otáčení stolu vobou směrech, stupňů -- --
Příčné přemístění křížového suportu, mm 270 345
Vertikální přemístění konzoly, mm 350 400
Ruční příčné přemístění kontrolní opěry, mm -- --
Výkonnost hlavního pohonu, kWt 5.5 11
Maximální krouticí moment vřetena, Нм 925 1850
Kužel nářadí ISO-50 ISO-50
Průměr předního ložiska, mm 100 100
Maximální průměr frézovací hlavice, mm 250 315
Přemístění pinoly, mm 90 90
Uhel otáčení vobou směrech, stupňů 45 45
Množství pohonů 18 18
Rozmezí frekvence otáčení, otáček/min 28…1400 28…1400
Podélné a příčné přísuny, mm/min 16…800 16…800
Vertikální přísuny, mm/min 5…250 5…250
Výkonnost pohonu přísunu, kWt 1.5 2.2
Zrychlený pohyb, příčný a podélný, mm/min 3150 3150
Zrychlený vertikální pohyb, mm/min 1000 1000
Celkový příkon, kWt 8.0 14.5