Praha, Česká republika

420 775 216 216

420 773 162 174

Hlavní předností:

 • Určená pro vnější broušení abrazivními nebo elborovými kotouči vnějších průměrů a přilehlých čel, a také broušení vnitřních otvorů, cylindrických, kuželových a čelních povrchů na detailech druhu hřídel, objímka, osa, příruba, víko apod.
 • Bruska vybavená systémem řízení na základě kontroléru SIMATIK S7-1200 společnosti «Siemens» ze servopohony Sinamics.
 • • Sféra použití – podniky sériové a malosériové výroby.

Udělat objednávku



Kinematika brusky zabezpečuje následující přemístění:

 • otáčení opracovaného polotovaru (osa Sp1);
 • otáčení brusného kotouče (Sp2);
 • otáčení brusného kotouče uvnitř brusného vřetena (Sp3);
 • příčné přemístění brusného vřeteníku (souřadnice X);
 • podélné přemístění stolu (souřadnice Z);
 • ruční otáčení předního vřeteníku;
 • ruční otáčení horního stolu do zadaného úhlu.

Konstrukční rysy:

 • Bruska má odlévané základní detaily (rám, základy, stul dolní, stul horní, přední vřeteník, brusné tělísko).
 • Ustavení opracovaných polotovarů uskutečňuje se ve středech předního a zadního vřeteníků, nebo v tříčelisťovém sklíčidlu předního vřeteníku. Možná změna lunet.
 • Bruska zkomponována s přemísťujícím se stolem, na kterém instalované přední vřeteník (vedoucí), s instalovaným opracovaným polotovarem a zadním vřeteníkem.
 • Brusný vřeteník přemísťuje se perpendikulárně do osy centrů opracovaného polotovaru.
 • Vřeteník polotovaru s elektrickým pohonem a zadní vřeteník upevňují se horním pracovním povrchu pohyblivého stolu. Příčné přemístění brusného vřeteníku uskutečňuje se podle lineálního valivého vedení pomocí kuličkového a šroubového převodu.
 • Brusný vřeteník má dva vřetena pro vnější a vnitřní broušení.
 • Otočné vřeteno vnitřního broušení instalováno zepředu na tělesu brusného vřeteníku. Brusné tělísko má možnost ručního otáčení v horizontální rovině.
 • Horní stul má možnost otáčení a upevňuje se na dolním stolu, který se přemísťuje se podle vedení skluzu rámu.
 • Orovnání periferie brusného kotouče hlavního pohonu a brusného kotouče vnitřního brusného tělíska uskutečňuje se pomocí diamantu v objímce díky podélnému přemístění stolu a příčnému přemístění brusného kotouče.
 • Hydraulické zařízení splněno jak zvláštní agregát a instalováno vzadu brusky, a hladicí systém instalován z levé strany. Z pravé strany brusky rozmístěna rozvodová skříň.
 • Zepředu brusky na základech instalován řídicí panel operátoru společnosti “Siemens” a strojový pult s elektronickými setrvačníky, joystickem a řídicími knoflíky, také instalované setrvačníky opracování vnějších a vnitřních povrchu těles ručně.
 • Během broušení používá se chladicí kapalina na základě vody, čištění kapaliny uskutečňuje se pomocí magnetického separátoru a filtru dopravníku.

V brusce použité:

 • uzavřené válcové lineární vedení společnosti SCHNEEBERGER
 • precizní bez existence vůle kuličkové a šroubové převodovky v mechanismech pohonu posuvu;
 • na brusce instalované precizní kuličkové ložiska s kosoúhlým stykem společnosti «IBC» pro vřeteno brusného vřeteníku a vřeteno předního vřeteníku;
 • přemístění stolu uskutečňuje se podle vedení skluzu s polymerovým povlakem;
 • systém řízení splněn na programovaném kontroléru příkazu a pomocí servopohonů, dovolujícím opracovávat polotovary jak v automatickém, tak i v ručním režimu.

Technické charakteristiky

Název parametru Hodnota
OSH-660.1.F2 OSH-660.1.F2*01

Limitní parametry opracovaného polotovaru, mm
pro broušení vhrotech:
- vnější průměr

-délka
pro broušení vobjímce:
- vnější průměr
- délka
pro broušení slunetou:
-maximální průměr
-minimální průměr

maximální délka suzavřenou lunetou vobjímce

10…200
do 1000

22…200
do 250

75
30
350

10…200
do 1000

22…200
do 250

75
30
350

Limitní rozměry opracovaných povrchů, mm:
- maximální průměr vnějšího broušení vbrousicích hrotech
- minimální průměr vnějšího broušení vbrousicích hrotech
- největší délka broušení vhrotech
- největší délka vnějšího broušení vobjímce
- maximální průměr vnitřního broušení
- minimální průměr vnitřního broušení
- největší délka vnitřního broušení


200
10
900
120
160
20
120


200
10
900
120
-
-
-

Maximální hmotnost instalovaného polotovaru, kg
- vhrotech
- vobjímce

100
40


100
40

Parametry opracování:

-odchylka od stálého průměru na délce 630 mm vpodélném řezu při opracování hrotech, mkm
-tolerance okrouhlosti při opracování vhrotech
- tolerance okrouhlosti při opracování vobjímce
Drsnost opracovaného povrchu, nejmíň Ra, mkm :
- při opracování vhrotech
- při opracování vobjímce
- při opracování čela

přesnost práce podle GOST 11654-90 protřida přesností stroje «V»

6
1
1,6

0,32
0,63
1,25

přesnost práce podle GOST 11654-90 pro třida přesností stroje «V»

6

1
1,6

0,32
0,63
1,25

Ukazatele nářadí, instalovaného na brusce:
Brusný kotouč podle GOST Р 52781 pro vnější broušení:
- vnější průměr, mm
- vnitřní průměr
- výška, mm
Brusný kotouč podle GOST Р 52781 pro vnitřní broušení:
- vnější průměr, mm
- výška, mm



500
203
25…50

16/20/40/50
20/20/32/40



600
203
40…80

-
-

Ukazatele hlavních a pomocných pohybů
Množství řízených souřadnic
Z – podélné přemístění stolu
X – příčné přemístění brusného tělíska
Sp1 – frekvence otáčení brusného kotouče
Sp2 – frekvence otáčení polotovaru
Sp3 – frekvence otáčení vnitřního brusného kotouče


5
Х
Х
Х
Х
Х


4
Х
Х
Х
Х
-

Přemístění:
- podélného stolu (souřadnice Z), mm
- příčné přemístění brusného tělíska (souřadnice X), mm
- úhel ručního otočení vřeteníku polotovaru proti směru pohybu hodinových ručiček, stupňů
- úhel ručního otočení stolu, stupňů:
levý od operátoru okraj
levý do operátoru okraj
-úhel ručního otočení brusného vřeteníku, stupňů

1380
360
45

+3
-8
+15


1380
360
45

+3
-8
+15

Diskrétnost posuvu, mm:
- podélných stolu (souřadnice Z)
- příčných brusného tělíska (souřadnice Х)

0,001
0,001


0,001
0,001

Rychlost řezání m/s 50 50

Rychlost otáčení, min-1
- vřetena brusného kotouče

- vřetena otáčení polotovaru

- vřetena vnitřního brusného kotouče


1270…1910 plynulá regulace
50…300 plynulá regulace
15000 …18000 plynulá regulace



1270…1910 plynulá regulace
50…300 plynulá regulace

-

Limity pracovních posuvů, mm/min:
- podélných stolu (souřadnice Z)
- podélných, brusného tělíska (souřadnice Х)

10…500
0,01…20


10…500
0,01…20

Rychlost instalovaných přemístění (maximální),m/min
- příčných brusného tělíska (souřadnice Х)
- podélných stolu (souřadnice Z)

4
4


4
4

Systém mazání brusky
- vedení stolu

stálý
automatický

stálý
automatický

Chladicí systém:
- výkonnost čerpadla (nominální), l/min
- pracovní tlak, MPa
- objem nádrže chladicí kapaliny, l

60
0.2
170


60
0,2
170

.Systém čistění chladicí kapaliny:
- propustnost magnetického separátoru, l/min
- propustnost pásového dopravníku, l/min

100
100


100
100

Ukazatele sílové charakteristiky
Pohon brusného kotouče:
- druh
- výkonnost, kWt
- nominální rychlost otáčení, мин-1
Pohon otáčení polotovaru:
- druh
- výkonnost, kWt
- nominální rychlost otáčení, мин-1
Pohon vnitřního brusného kotouče:
- druh
- výkonnost, kWt
- nominální rychlost otáčení, мин-1

AIR112М4U3
5,5
1430

AIR100L4У3
4
1410

AIR 80А2У3
1,5
2880



M2BA160MLA
11
1500

AIR100L4У3
4
1410

-
-
-

Obrysové rozměry (společně se zvlášť rozmístěným zařízením), mm
- délka (směrem zleva doprava)
- šířka (zepředu dozadu)
- výška

4370
3460
1880


4370
3460
1880

Hmotnost brusky spřídavným zařízením, kg 6000 6000

Standardní kompletace:

 • zkompletovaný stroj (s brusným vřeteníkem, zadním a předním vřeteníkem);
 • hydraulická stanice;
 • rozvodová skříň s chladicím agregátem německé společnosti RITTAL;
 • systém úpravy vzduchu;
 • příslušenství pro statické vyvážení brusného kotouče společně s objímkami;
 • lampa pro osvícení pracovní zóny;
 • řídicí pult s panelem operátoru a programovatelným logickým kontrolérem společnosti «Siemens»;
 • systém dodání a čištění chladicí kapaliny s magnetickým separátorem a dopravním filtrem a filtrační látkou;
 • příslušenství pro orovnávání čela a periferie kotouče;
 • trn pro statické vyvážení brusného kotouče;
 • komplet hrotů pro přední a zadní vřeteník;
 • luneta instalace polotovarů a tříčelisťová objímka (průměr upnutí 200 mm);
 • příruby brusného kotouče – 2 komplety (1 komplet instalován na brusce);
 • regulovatelná opěra – 12 ks.;
 • komplet náhradních dílů (náhradní díly a příslušenství pro rychlé se opotřebované součástí pro 1 rok provozu);
 • zámečnické nářadí pro obsluhu stroje;
 • komplet provozní dokumentace (návod k provozu stroje, návod provozu elektrického příslušenství, katalog náhradních dílů návod řízení) – 1 ks.

Opce:

 • hrazení zóny broušení ochranou otevřeného nebo kabinového druhu;
 • luneta instalace polotovarů a tříčelisťová objímka (parametry se odsouhlasí ze zákazníka);
 • rozvodová skříň v kompletu s chladicím agregátem německé společnosti RITTAL;
 • systém číslového softwarového řízení SINUMERIC 828 D s LSD obrazovkou pro zobrazení vše informace postupu opracování pro pohodlné programování a řízení;
 • čidlo dotyku společnosti «RENISHAW» (jenom s číslovým softwarovým řízením);
 • zařízení dynamického vyrovnávání brusného kotouče a přístroj aktivní kontroly společnosti MARPOSS (pro kontrolu hladkých cylindrických a přerušovaných povrchů);
 • pro tuto operaci pravé rozmístění brusného kotouče a otáčením brusného tělíska (bez vnitřního brusného vřeteníku);
 • stanice odstředivého čištění hladicí kapaliny – odstředivka;
 • vysávací aerosol agregát společnosti «Losma»;
 • vřeteník vnitřního broušení (fortuna) společnosti «Fischer Fortuna GmbY», Německo (30000 min־ ¹, 45000 min־ ¹);
 • vzdušná pistole;
 • zpětné hroty;
 • komplet třmenů;
 • příslušenství opravování kotouče podle úhlu s diamantovou tužkou;
 • objímky brusných kotoučů podle rozměrů zákazníka;
 • hroty tvrdého kovu;
 • kleštinové sklíčidlo ze stopky pro sklíčidla, s kompletem – 1 komplet;
 • dodatečný papírový filtr, kotouč