Praha, Česká republika

420 775 216 216

420 773 162 174

Brusky určené pro opracování broušením plochých povrchů z černých a barevných kovů, instalovaných na zrcadlu lícní desky kulatého stolu nebo na elektromagnetické desce, připevněné do lícní desky

S použitím vedoucích přizpůsobení, dovolujících vést brusný kotouč podle kužele, na stroji lze způsobem lineární interpolace brousit kuželové povrchy s maximálním úhlem kuželu +5° (vypouklost) nebo -3° (vydutost).

Racionální konstrukce rámu, sloupu, stolu a brusného tělíska, vyrobených ze slitinových litin zabezpečuje vysokou pevnost stabilitu vůči vibraci brusek, co garantuje stabilní přesnost a čistotu opracování.

Bruska vybavena systémem číslového softwarového řízeni Sinumeric- 802D s elektrickými pohony STEPDRIVE pro řízení souřadnic Y a Z.

Udělat objednávkuPoužití v uzlech precizních bez vůle valivých kuličkových párů zabezpečuje plynulé precizní polohování.

Všechny pracovní přemístění brusek automatizované. Existuje elektronické ruční kolečko pro přemístění podle souřadnic Y a Z s diskrétnosti 1 mkm.

V brusce použita kompletace vědoucích celosvětových výrobců: Siemens, Baluff, FAG, Rexroth.

Technické charakteristiky

Název parametru OSH-641

vykonání 00

bez mechanismy orovnání

vykonání 01

mechanismy orovnání na tělísku

vykonání 02

mechanismy orovnání na stolu

vykonání 03
mechanismy orovnání na tělísku a stolu

Třida přesností stroje podle GOST 8-82 V
Průměr stolu, mm 1200

Parametry přesností, maximálně dosažitelné na vzorku výrobku:
- velikost vzorku výrobku, mm
- rovinnost, mkm
- rovnoběžnost, mkm
- drsnost povrchu, opracovaného obvodem kotouče, Ra


8

4

0,5

Maximální průměry opracovaných polotovarů, mm
- průměr
- výška (při instalaci na zrcadlo stolu)

1200

200

Velikost brousicího kotouče, mm 400х20…100х127

Limity rychlostí přemístění pracovních orgánů (plynulá regulace):
- otáčení lícní desky stolu, min-1 (souřadnice В)
- příčného sloupu, mm/min (souřadnice Z)
-vertikálního brusného tělíska, mm/min (souřadnice Y)

>

2,0…30

15…2000

0,001…600

Pohon otáčení brusného kotouče: výkonnost, kWt / frekvence otáčení vřetena, miín-1 11/1450
Obrysové rozměry,mm: délka × šířka × výška 4800х3500х2250
Hmotnost, kg 9000